EtusivuTeematAjankohtaistaYhteystiedotKalenteriVaalikoneissaVarsinais-Suomen vihreät ehdokkaat


Asiat joiden puolesta toimin
Artikkelit ja kirjoitukset
Tapahtumat
Kerro mielipiteesi
Vuoden 2007 perheterapeutti
Tue Anitaa
Anitasta sanottua
Radiomainoksia
Vaalirahoitus
Kannanottoja
slide_2.png


Etusivu Vuoden 2007 perheterapeutti
Vuoden 2007 perheterapeutti Tulosta Sähköposti
Anita Birstolin on vuoden perheterapeutti 2007

Perhe- ja verkostotyön osaamista tarvitaan sosiaali- ja terveystoimen perustasolla

Suomen perheterapiayhdistys valitsi terveystieteen maisteri ja vaativan erityistason perheterapeutti Anita Birstolinin vuoden 2007 perheterapeutiksi.
Häntä ehdottaneen Varsinais-Suomen perheterapiayhdistyksen jäsenet kuvailivat Anitaa inhimilliseksi ja innostavaksi kehittäjäksi joka on verkostoitunut ja tehnyt perheterapeuttista toimintatapaa tunnetuksi laaja-alaisesti yli hallintokuntien.  Anita Birstolin on tukenut ja kannustanut Varsinais-Suomen alueen perheterapeutteja sekä tartuttanut heihin oman innostuksensa perhetyön tekemiseen.  Anitan luottamus perheisiin näkyy teoissa ja kuuluu puheissa, hän ei käännä selkäänsä avun tarvitsijalle, vaan on aina valmis auttamaan.

Peruskoulutukseltaan Anita Birstolin on sairaanhoitaja, hänellä on pitkä työkokemus eri tehtävistä ja kehittämisprojekteissa työskentelystä psykiatrisen sairaanhoidon ja terveydenhuollon aloilla. Tällä hetkellä hän toimii Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin lasten- ja nuorisopsykiatrian tulosyksiköiden ylihoitajana.  Vakinaisen virkatyönsä ohessa Anita Birstolin on vuosia kouluttanut ja työnohjannut sosiaali- ja terveystoimen henkilöstöä. Hän on tekemässä väitöskirjaa perheterapeuttisen koulutuksen merkityksestä ammatillisessa kehittymisessä ja toiminnan kehittämisessä.

Hänen sydäntään lähellä on perusterveydenhuollon tilanne
- Perheterapeutteja ja perheterapeuttista osaamista on saatava myös neuvolaan ja päivähoitoon, joiden työntekijät ovat merkittävässä asemassa terveydenedistämisessä ja ennaltaehkäisyssä.  Perheterapeuttinen osaaminen antaa valmiudet varhaisen tuentarpeen tunnistamiseen ja estää ongelmien monimutkaistumisen
- Suurin osa niistä perheistä, jotka tulevat hoidon piirin vasta ongelmien vaikeuduttua, ovat olleet tiedossa ja heidän ongelmansa nähtävillä, jo paljon  varhaisemmassa vaiheessa, esimerkiksi päivähoidossa ja neuvolassa. Neuvoloihin ja päivähoitoon olisi saatava lisää perhe- ja verkostoterapeuttista osaamista.  Yksi mahdollisuus lisätä perheterapeuttista osaamista olisi palkata neuvolaan lasten- ja äitiysneuvolan terveydenhoitajan työpariksi kiertävä lastentarhanopettaja, jolla olisi perheterapeuttista ja verkostotyön osaamista.  
Varhaiskasvatuksessa kiinnitetään paljon huomiota lapsen fyysiseen kasvuun ja kehitykseen mutta kasvuympäristössä havaittuihin lapsen kasvun ja kehityksen vaarantaviin seikkoihin puututaan yhä liian varovaisesti tai ei lainkaan.  Avoimeen perhettä tukevaan puuttumiseen tarvitaan lisää koulutusta ja työparityöskentelyä, yksin näiden monimuotoisten ongelmien äärellä on usein voimaton.  
Sosiaalitoimen lastensuojeluun tarvitaan monimuotoisempia perheitä aidosti tukevia toimintamalleja ja koulutusta perhetyöntekijöille jotka työskentelevät usein jo varsin pitkäaikaisten ongelmien ja vaikeiden tilanteiden kanssa.

- Perheterapeuttinen osaaminen peruspalveluissa antaa työntekijöille valmiuksia ongelmien laaja-alaiseen arviointiin yhteistyössä asiakkaan perheen ja verkoston kanssa, mahdollistaa nopean ja oikea-aikaisen avun/hoidon yhdessä eri hallintokuntien toimijoiden kanssa.   Varhaisen tuen ja avun antamisella säästytään monilta inhimillisiltä kärsimyksiltä, edistetään työkyvyn ylläpitämistä ja vähennetään erikoissairaanhoidon käyttöä.

- Vuosina 2003 – 2005 Anita Birstolin oli projektipäällikkönä kehittämässä Loimaan osavastuualueen mielenterveysstrategiaa 11 kunnan alueella.  Tässä tehtävässä hänelle tuli selväksi, ettei toiminnan kehittäminen onnistu pelkästään rakenteita muuttamalla, tarvitaan samanaikaisesti myös toiminnan sisältöjen ja asenteiden muutosta. Perhe- ja verkostotyön koulutus alueella laaja-alaisesti eri hallintokuntien toimijoille oli ratkaisevassa asemassa toiminnan muutoksen kehittämisessä ja onnistumisessa.  Koulutus mahdollisti tarpeenmukaisen, asiakaslähtöisen yhteistyön yli hallintorajojen, loi uusia toimintakäytäntöjä ja muokkasi asenteita aikaisempaa asiakaslähtöisemmiksi ja voimavarakeskeisimmiksi.

Anita on mukana yksityisten ammatinharjoittajien verkostossa
– Ostopalvelut ja kumppanuus sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuottamisessa on tullut jäädäkseen ja lisääntyy jatkossa entisestään.  Perheterapiayrittäjät tarvitsevat oman verkoston työnsä tueksi.  Verkostossa mahdollistuu vertaistuki ja tiedon jakaminen, työn kehittäminen ja aloittelevien yrittäjien mentorointi ja ohjaus.  
- Palveluntuottajan/yrittäjän olisi myös huolehdittava työnsä hyvästä laadusta joka taataan riittävällä työnohjauksella ja jatkuvalla koulutuksella.
- Palveluntuottaja tarvitsee verkostoitumista ja yhteistyötä kunnallisten työntekijöiden kanssa.  Useimmiten yksityispuolellekin ohjautuvilla asiakkailla on samanaikaisia kontakteja koulu-, sosiaali- ja terveystoimen toimijoihin.